Domenii de expertiză

Oferim consultanţă juridică persoanelor fizice şi juridice (societăţi româneşti sau străine), precum şi instituţiilor publice, atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional.

La nivel naţional, avocaţii echipei noastre sunt solicitaţi să ofere consultanţă juridică pe diferite probleme de drept, să efectueze audituri juridice, precum şi să asiste şi să reprezinte clienţi în litigii aflate în faţa instanţelor naţionale sau arbitrale, care acoperă diferite domenii de activitate.

La nivel internaţional, avocaţii echipei noastre au experienţă în contenciosul drepturilor omului (sesizarea Curţii Europene a Drepturilor Omului pentru diferite încălcări ale Convenției pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale), precum şi în proceduri de arbitraj la nivel internaţional.

Cliza

BEST LAW OFFICE IN TOWN

39H, Bd. Mircea Voda, Bucuresti, Romania, RO030663

(021) 315-2200, (021) 315-2211

CONFIDENTIALITATE GENERALA | TERMENI SI CONDITII | PROTECTIA DATELOR | INFORMATII COOKIE-URI